• Varsta minima: 21 ani
 • Carnet de conducere: minim 2 ani

Durata contractului

Contractul se încheie pentru o perioadă de minim 24 ore, începând cu data și ora stipulate în contract și până a doua zi la aceeași oră. Primele 2 ore după cele 24 ore sunt gratuite, ce depașește 2 ore va fi taxat ca și o zi întreagă. Depășirea cu 4 ore a termenului de predare stabilit în contract, fără o notificare în prealabil, verbală sau scrisă, va atrage după sine declararea la organele de poliție, a furtului autoturismului. Ziua suplimentară va fi tarifată în aceleași condiții ca și cele din contract, proprietarul având dreptul de a reține suma datorata din garanție.

Oligații, garanții, alte taxe

Chiriașul se obligă să aducă autoturismul înapoi cu cantitatea de carburant cu care 1-a preluat, în caz contrar va fi taxat cu 7 RON/litru. De asemenea este obligat să restituie autoturismul curat, în caz contrar va fi obligat la plata unei taxe de 40 RON. Predarea sau preluarea autoturismului la Aeroportul Timișoara se taxează cu 50 RON. Toate cheltuielile legate de utilizarea autorurismului (taxe de drum, taxe de parcare, amenzi, etc) vor fi suportate 100% de chiriaș.

Obligațiile proprietarului

 1. Să predea locatarului bunul închiriat la data și ora care sunt prevăzute în contract.
 2. Bunul dat spre folosință să se găsească în starea optimă pentru a putea fi utilizat potrivit destinației pentru care a fost închiriat, și în confromitate cu normele tehnice legale. Uleiul și întreținerea autoturismului intră în atribuțiile proprietaruiui. Asigurarea RCA și rovigneta sunt incluse în pret și intră în atribuțiile proprietarului.

Obligațiile chiriașului

 1. Să fie posesorul unui permis de conducere cu o vechime de minim 2 ani.
 2. Să returneze autoturismul la ora și la locul indicate in contract.
 3. Să plătească în avans suma totală a chiriei pentru perioada stabilită în contract, precum și garanția returnabilă integral la încetarea contractului, dacă au fost respectate clauzele contractuale.
 4. Să declare toți soferii adiționali.
 5. În cazul implicării autoturismului într-un eveniment rutier, chiriașul va prezenta proprietarului toate documentele de constatare întocmite de organele de poliție iar în cazul pierderi cheilor autoturismului, chiriașul va suporta contravaloarea înlocuiri întregului set de yale și chei.
 6. Să nu subînchirieze autoturismul.
 7. Să nu transporte pasageri sau bunuri contra unor foloase bănești.
 8. Să nu transporte mai multe persoane decat este numărul de locuri din talon.
 9. Să nu utilizeze autovehiculul în competiții auto, off-road sau activități de vânătoare.
 10. Să nu utilizeze autoturismul pentru alte scopuri decat cele pentru care a fost fabricat, adică în concordanță cu recomandările fabricantului.

Răspunderea contractuală

Chiriașul trebuie să suporte în totalitate toate daunele provocate în următoarele situații:

 • a condus autoturismul sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante;
 • în cazul furtului autoturismului, odată cu dovada (procesul-verbal) de la poliție, chiriașul nu predă actele și cheile autoturismului;
 • avarierea autoturismului s-a produs în timpul trecerii printr-un pasaj, tunel sau trecere de cale ferată;
 • avarierea cutiei de viteze;
 • avarierea autoturismului s-a produs ca urmare a pătrunderii cu acesta în zone inundate sau prin traversarea unor cursuri de apă;
 • în cazul în care accidentul a fost premeditat;